Phân bón hữu cơ khoáng

TP 5-3-2

Công dụng


Dùng bón gốc cho các loại cây trồng: Lúa, ngô, khoai, sắn, cây ngắn ngày, cây ăn trái, rau màu, cây công nghiệp.

Cung cấp hữu cơ cho đất, cải tạo tinh chất đất, bổ sung dinh dưỡng cho cây trồng, tạo thuận lợi cho bộ rễ cây phát triển góp phần nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng.

Thành phần

  • Hữu cơ: 15%
  • Đạm tổng số (Nts): 5%
  • Lân hữu hiệu (P2O5hh): 3%
  • Kali hữu hiệu (K2Ohh): 2%
  • pHH20: 5
  • Độ ẩm: 25%

Đặt hàng ngay


Chúng tôi nhận số lượng đặt hàng từ Quý khách.
Vui lòng nhấp chọn nút Đặt hàng phía dưới và điền thông tin theo mẫu.
Chúng tôi sẽ phản hồi chậm nhận 24 giờ để kịp thời ghi nhận đơn hàng
và tiến hành vận chuyển đơn hàng mà Quý khách đã đặt.

Sản phẩm khác

Sử dụng phân bón hữu cơ Thịnh Phát là góp phần bảo vệ môi trường sống và sức khoẻ của tất cả mọi người.