Phân bón hữu cơ Thịnh Phát


Hiện nay, môi trường đất đang ngày càng bị ô nhiễm nặng nề do hoạt động sản xuất nông nghiệp. Việc lạm dụng phân bón vô cơ của người trồng không những làm tăng lượng tồn dư hóa học trong nông sản, mà còn ảnh hưởng không nhỏ tới môi trường đất.

Công ty Cổ phần sản xuất phân bón Thịnh Phát ra đời nhằm giúp cho bà con nông dân có được mùa màng bội thu bằng việc đưa vào sử dụng phân bón hữu cơ trong quá trình sản xuất nông nghiệp sạch.

Được cấp chứng nhận:

ISO 9001:2008 - ISO 14001:2004

SẢN PHẨM ĐƯỢC NGƯỜI NÔNG DÂN TIN DÙNG

Phân bón hữu cơ
Thịnh Phát

Sử dụng phân bón hữu cơ Thịnh Phát là góp phần bảo vệ môi trường sống và sức khoẻ của đất.